Øvning

2017 Øving med Røde kors og blålysenheter

Torsdag 01.06.17 gjennomførte GSS 2 en øving der Røde kors er med i rollespillet for første gang. Øvelsen ble gjennomført som en «table-top» øving ved Nord universitet i Steinkjer og benyttet øvingssystemet utviklet av GSS i perioden 2011 – 2013. Deltakere fra Strömsund og Länsstyrelsen i Östersund var også med i øvingen. Det er 18 personer som har roller i øvingen og i tillegg er det 9 observatører fra Røde kors og Namsos kommune.

Spillstaben består av 9 eksterne partnere og 6 ansatte ved Nord universitet og Mittuniversitetet.

  • Scenarioet som «playback»: http://netgss.org/client/
    -Velg «Kriseøving torsdag 1. juni 2017», velg så Playback som rolle (passord / lösenord: ppp)
    – Trykk på Neste / Näste for å gå «framover» i øvingen
    – Velg Statistikk (øverst til høyre i øvingssystemet) for en oversikt over meldinger sendt
  • Resultater: http://netgss.org/GSS_stat/2017/SNN_graph.php

 

2016 Samverkansövning LUKAS – en gränsöverskridande övning

I januari 2014 startade projektet Gränslös samverkan vid kärnteknisk olycka (GSK). GSK är et pilotprojekt som syftar till att «skapa förutsättningar för en samordnad krishantering och förståelse av problematiken mellan länderna i händelse av en kärnteknisk olycka».

Den här rapporten är en utvärdering av de två övningar som genomförts för att pröva rutinen. Övningen har kallats LUKAS och bestått av två övningstillfällen. En funktionsövning som genomfördes den 27 september och en seminarieövning som genomfördes den 18 oktober 2016.

 

2016 Övning ISI «Nødnett – Rakel»

Onsdag 16.11.16 gjennomførte LRS øvingsforum Nord-Trøndelag politidistrikt i samarbeid med Länsstyrelsen i Jämtland og Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag en større redningsøvelse der sammenkoblingen av nødkommunikasjonsnettverk var i fokus.

Nord universitet og Mittuniversitetet deltok gjennom Interregprosjektet GSS2 med analyse av kommunikasjon under øvelsen som involverte over 300 deltakere. Interreg prosjektet GSS2 registrerte innholdet i samtaler over en 3 timers periode i fem ulike talegrupper i Nødnett / Rakel. Databasen med transkribert innhold av samtalene i talegruppene viser kommunikasjonsmønsteret mellom deltakerne i øvingen.

thumbnail_img_20161117_094956             20161116_121939

Samarbeid på tvers av landegrenser.                         Arbete på skadeplatsen. Foto: Erik Borglund
Foto: Erik Borglund

 

Torsdag 17.11. orienterte Erik Borglund (Mittuniversitetet) og Knut Ekker (Nord universitet) ca 40 deltakere fra Direktoratet for nødkommunikasjon, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), representanter fra politi, brann og helse/AMK både i Norge og Sverige om arbeidet med dokumentasjonen av øvingen.

GSS2 försöker att analysera övninger med ett helt nytt fokus, nämligen att inrikta sig på kommunikationen över Rakel och Nødnett. Transkribering av vad som sades på radion skall efterföljas av en nätverksanalys som skall kunna jämföras med tidigare övningar där liknande kommunikationsmönster erhållits via text. I skrivande stund är det för tidigt att påstå att vår ansats ger ny insikt, men mycket tyder på det. Däremot kan vi lova att intresset för vad vi kommer fram till är enormt.

Både den svenska inrikesministern och den norska justitieministern var på plats och kunde spegla sig i glansen av framgången som DNK och MSB skapat förutsättningar för.

20161116_122057

Ministre på besøk på skadestedet mellom Meråker og Storlien 16.11.16. Foto: Erik Borglund

Mer om i ISI-prosjektet ved Direktoratet for nødkommunikasjon og ved Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

2015-2016 Övning HUBBE «Höga flöden»

Interregprosjektet GSS 2 gjennomfører evaluering av HUBBE «Höga flöden» i 2015-2016: