Øvningsmetodikk

Organisering av øvinger og øvingsmetodikk

Digitala miljöer i krishanteringsövningar: Rapport – Granholm, maj 2016

Høringsinnspill fra DSB om organisering av redningstjenesten

DSB CIM krisehåndtering og øvingssystem

MSB nationell övningsplan

MSB övningshandbok

Stuedal 2014 – Informasjonsutveksling under øvelser og hendelser – NVE Rapport 2015-105

CERT i Sverige https://www.cert.se