netGSS :: ISI øving 16.11.16 - Nødnett-Rakel :: oppdatert 29.08.2017-

Antall meldinger | Nettverksanalyse (SNA)         

Nettverksanalyse (SNA): alle | svenske deltakere | norske deltakere | over grensen

Sosialt nettverk: alle deltakere


Symbol:
ue      Utrykningsenhet
sentr  Sentral
PIC    Polis insatschef

Pilene peker mot den som mottar henvendelse om informasjon.
"En til mange"-meldinger er ikke inkludert.

Klikk på grafen for en større versjon. Grafene viser kommunikasjon mellom de ulike organisasjonene.


Resultat - SNA: analyse av sosiale nettverk:

Network attributes:
vertices = 12
directed = TRUE
hyper = FALSE
loops = TRUE
multiple = FALSE
bipartite = FALSE
total edges = 58
missing edges = 0
non-missing edges = 58
density = 0.4027778

Vertex attributes:
vertex.names:
character valued attribute
12 valid vertex names

No edge attributes

Network adjacency matrix:
N brann.sentr N politi.sentr N AMK.sentr N brann.ue N politi.ue
N brann.sentr 0 0 0 1 1
N politi.sentr 0 0 1 0 1
N AMK.sentr 0 1 1 0 0
N brann.ue 1 0 0 1 1
N politi.ue 1 1 1 1 1
N AMK.ue 0 1 1 1 1
S SOS.alarm 0 0 1 1 0
S RKC.Umea 0 1 1 0 1
S PIC 0 0 0 0 1
S Raddn.ue 0 0 0 1 0
S Polis.ue 0 1 0 0 1
S Ambul.ue 0 0 1 0 0
N AMK.ue S SOS.alarm S RKC.Umea S PIC S Raddn.ue S Polis.ue
N brann.sentr 0 1 0 0 0 0
N politi.sentr 0 0 1 0 0 1
N AMK.sentr 1 1 0 0 0 0
N brann.ue 1 1 0 0 1 0
N politi.ue 1 0 0 1 1 1
N AMK.ue 1 0 0 0 0 0
S SOS.alarm 1 0 0 0 1 0
S RKC.Umea 0 0 0 0 0 1
S PIC 0 0 0 0 0 1
S Raddn.ue 1 1 0 0 1 0
S Polis.ue 0 0 1 1 0 0
S Ambul.ue 1 1 0 1 0 0
S Ambul.ue
N brann.sentr 0
N politi.sentr 0
N AMK.sentr 1
N brann.ue 0
N politi.ue 0
N AMK.ue 1
S SOS.alarm 1
S RKC.Umea 0
S PIC 1
S Raddn.ue 0
S Polis.ue 0
S Ambul.ue 1
+ vertex.cex=2, usearrows=TRUE,
+ vertex.sides=3,
+ ## vertex.color=adjustcolor("transparent"),
+ ## vertex.label.color=adjustcolor("black", .5),
+ ## vertex.col="land",
+ ## vertex.col=2+(network.vertex.names(net)=="polis"),
+ boxed.labels=TRUE)
NULL

Øving 2016: Antall meldinger sendt: (matrise med 12 rader og 12 kolonner: kolonne 1 er 110.F.s (brann sentral) - samme som rad 1 etc)

N.Bra.s N.Pol.s N.AMK.s N.Bra.u N.Pol.u N.AMK.u S.SOS.a S.RKC.U S.PIC S.Rad.u S.Pol.u S.Amb.u 0 0 0 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 34 0 0 2 0 0 3 0 0 1 5 0 0 166 1 0 0 0 0 23 16 0 0 19 3 1 2 0 0 2 0 0 1 34 1 1 8 1 0 0 1 2 1 0 0 1 177 1 1 75 0 0 0 0 0 24 0 0 2 3 0 1 0 0 0 10 0 22 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 31 2 0 0 0 5 0 1 11 0 0 1 0 0 0 5 0 0 4 0 0 4 23 0 0 0 0 0 29 0 0 28 23 0 2 0 0 1

The R Project for Statistical Computing (http://www.r-project.org/)
Jocker, M. L. Executing R in PhP. URL https://www.stanford.edu/~mjockers/cgi-bin/drupal/node/25
Personality-project.org: Using R for psychological research: A simple quide to an elegant package.
URL http://personality-project.org/r/
Csardi, G. Practical Statistical Network Analysis: Community Structure in Networks. (slide 29) URL http://statmath.wu.ac.at/research/friday/resources_WS0708_SS08/igraph.pdf
Butts, CT (2008). network: A Package for Managing Relational Data in R. Journal of Statistical Software, 24(2). http://www.jstatsoft.org/v24/i02/paper
Goodreau SM, Handcock MS, Hunter DR, Butts CT, Morris M (2008). A statnet Tutorial. Journal of Statistical Software, 24(8). http://www.jstatsoft.org/v24/i01/paper
McGlohon, Mary. Statistical Properties of Social Networks. http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9781441984616-c2.pdf