Arkiv

Møtereferat

07.08.18 Prosjektmøte GSS2 Steinkjer (Referat Ivar)
04.10.17 Strategimøte GSS2 (Referat Erik)
02.05.16 Prosjektmøte i Steinkjer: (Referat_ErikReferat_IvarDigitala miljöer i krishanteringsövningar – Martina)
20.04.16 Møte med eksterne partnere på norsk side (møtedokument, referat)
13.04.16 Nødnett-Rakel øving 16.11.16: ISI_Ånn_Referat_12.04.2016
03.03.16 Prosjektmøte på Skype: Möte 3 mars 2016
15.01.16 Prosjektmøte på Skype: Møte 15 jan 2016
13.01.16 Nødnett-Rakel øving november 2016: Ånn_referat_12.-13.01.2016
07.12.15 Evaluering av øvelser: Östersund_07-08.12.2015

Mulige publiseringskanaler (2016-2018)

International Journal of Emergency Management
Journal of Risk Research
Journal of Contingencies and Crisis Management
Disaster Prevention and Management
International Journal of Mass Emergencies and Disasters
International Journal of Emergency Services
Policing: An International Journal of Police Strategies & Management
Police Practice and Research
International Journal of Police Science and Management

Alternative konferanser (2016-2018)

International Association for Information Systems for Crisis Response and Management ISCRAM

GSS arkiv fra 2010 – 2013

Övningar / øvelser (inklusiv video): øvingssystemet i GSS

Sluttrapport fra GSS: http://netgss.org/GSS1_dok/dok/sluttrapport/Sluttrapport_GSS.pdf

Scenarie / övningssystem Social network analysis Spørreskjema / enquät Lägesrapport interreg Bruk av kartmateriale
scenariet 2013 nettverk 2013 survey 2011-2012-2013 lägesrapport 2013 se GGI 2
ledelsesøving 2012 nettverk 2012 survey 2011vs 2012 lägesrapport 2012 kartbruk
Stiklestad 2011 nettverk 2011 survey 2011 lägesrapport 2011 video

 

 

Publiserte artikler  

 

Presentasjoner

Avslutningsseminar GSS2Kommunikasjonsmønstre i øvelser. Øynaparken, Inderøy 27. august 2018.

Presentasjon på SRA-E, Risk & Uncertainty Conference 2018. Ivar Svare Holand: Geographic information in crisis communication. Nettsider konferanse. Mittuniversitetet, Östersund, 18. juni 2018.

Rakeldagen 2017. Erik Borglund: Hur utvärderar vi kommunikation vid en samverkansövning?Program. Stockholmsmässan, Älvsjö, Stockholm 5. oktober 2017.

Säkerhetsdag på Teveltunet. Resultat 2011 – 2013Program. Teveltunet, Meråker 05. november 2013.

Grenseredningsrådet 2013Presentasjon av resultat 2011 – 2013. Langen gjestegård, Røros.06. juni 2013.

Grenseredningsrådet 2012. Utvärdering_GSS_2012. Øvingssystem_kommunikasjon. Östersund/Åre.

Åre Risk Event (http://www.miun.se/areriskevent, Åre 13.-15. mars 2012)

Gränsnytt, Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt: Utökat samarbete kan rädda liv. Juli 2011.

  • Projekt arbetar för att ta fram gemensam kartdata (GGI 2)
  • Nya lärdomar efter övning i Stiklestad (GSS)

 

Mediaoppslag

10.04.2014 Tester sikkerheten langs grensa (Høgskoleavisa i Trøndelag)

05.11.2013 Säkerhetsdag på Teveltunet (program)

23.10.2013 Månadens projekt ved Mid Sweden European Office Bryssel

16.06.2013 Nationen

24.05.2013 HiNT nyheter

16.05.2013 Östersundsposten

16.05.2013 Länstidningen

13.05.2013 Mittuniversitetet nyheter

08.05.2012 Ambulanseforum

07.05.2012 Helse Midt-Norge

06.08.2011 Länstidningen

20.05.2011 TrønderAvisa

19.05.2011 NRK Trøndelag – intervju med Tore Wist og Staffan Edler  (ikke tilgjengelig etter desember 2014)

22.11.2010 Länstidningen

19.10.2010 TrønderAvisa

Møtereferat 2010 – 2013

2010-06-22:  Projektledarmöte

2010-09-21: Oppdatert aktivitetsplan (etter møte i Edsåsdalen, 2.-3.09.10)

2010-09-24: Arbeidsgruppemøte (Norge)

2010-09-30: Referansegruppemøte (Norge)

2010-10-22: Arbeidsgruppemøte (Norge)

2010-11-22: Arbeidsgruppemøte (videokonferanse Östersund – Steinkjer)

2010-12-09: Styringsgruppemøte

2011-01-11:  Scenariogruppsmøte

2011-02-10:  Referansegruppe Norge møte

2011-02-11:  Scenarioplaneringsmøte i Östersund

2011-02-28:  GSS prosjektgruppe videomøte

2011-04-14:  Styrgruppsmöte GSS i Östersund

2011-05-27: GSS evaluering av øving 18.-19. mai

2011-09-14&15: Arbeidsgruppemøte i Edsåsdalen vedlegg: skisse 1 og skisse 2 av ny klient for simulering

2011-10-19: Referansegruppe videomøte

2011-11-11: Styrgruppsmøte GSS (videomøte Lync)

2011-11-23: Arbeidsgruppemøte på Mittuniversitetet

2011-12-07: Arbeidsgruppe videomøte

2012-01-23:  Scenariogruppemøte i Järpen

2012-02-14:  Scenariogruppemøte i Steinkjer

2012-02-14:  Referansegruppemøte Norge (videomøte)

2012-03-15:  Styringsgruppemøte i Åre (etter Åre Risk Event)

2012-03-21:  Arbeidsgruppe/scenario – møte (videomøte)

2012-08-29:  Arbeidsgruppemøte (videomøte)

2012-10-17:  Arbeidsgruppemøte i Östersund

2012-11-16:  Styringsgruppemøte (videomøte)

2012-11-21:  Referansegruppemøte – Norge (videomøte)

2012-12-07:  Arbeidsgruppemøte (videomøte)

2013-01-22: Scenariogrupp (Östersund / Steinkjer) videomøte

2013-01-23: Scenarieutvikling / referansegruppe (Steinkjer / Östersund) videomøte

2013-01-30: Arbeidsgruppemøte, Fjällgården, Åre

2013-02-27: Scenarieutvikling / referansegruppe (Steinkjer / Östersund) videomøte

2013-03-22: Scenarieutvikling / referansegruppe telefon / video

2013-06-12: Grenseredningsrådets årlige møte, Langen gjestegård, Røros

2013-08-27: Arbeidsgruppemøte, telefon / video

2013-09-23: Skype-møte, planlegging (prosjektledelsen)

2013-11-05: Säkerhetsdag på TeveltunetScenarie, Nettverksanalyse – Teveltunet, Meråker
2013-11-25: Skype-møte, rapportskriving (prosjektledelsen)

– – – – – – fra søknad til Interreg i 2010 – – – – – –

Tre större ledningsövningar kommer att genomföras i gränsregionen. Detta kommer att leda till befästa rutiner och färdigheter för interregionalt samarbete hos deltagande aktörer. Deltagarna får därutöver många tillfällen att utöka sina kunskaper om interregionalt säkerhetsarbete, modernt digitalt teknikstöd för planering och ledning av interregionala säkerhetsoperationer samt förhållanden av betydelse för sådan verksamhet. Detta delprojekt omfattar dels övningsgenomförande dels förberedelser. Vid övningarna får övade befattningshavare leda och samordna sin verksamhet från sin ordinarie ledningsplats och med sina ordinarie ledningsresurser. Övningsgenomförandet är dock bara toppen av isberget. Det stora arbetet ligger i förberedelserna. I detta arbete engageras dels de övade dels övningsledning. Under år ett och två samordnas övningarna med GGI II och fokuserar i främsta hand på räddning och undsättning. Under övningen år tre breddas olycksscenariot till en allmän krissituation som lamslagit en hel landsända.