Om GSS 3

Inom området innovativa miljöer kommer Mittuniversitetet och Nord universitet att leda ett samarbetsprojektet som har som mål overordnede målet for prosjektet GSS3 er at regionen, Nordens Gröna Bälte, skal ha «ökad förmåga» – den skal være bedre forberedt og øvet for uønskede og uforutsette hendelser enn i dag. Dette skal prosjektet bidra til ved å legge til rette for fleksibel og enkel IT-støttet kriseøving i organisasjonene som er involvert i kriseberedskapen. Samarbetspartners är bl.a. kommuner, Länsstyrelser, Fylkesman, Räddningstjänster, Sivilförsvar

INSATSOMRÅDE Innovativa miljöer

SVENSK PROJEKTÄGARE Mittuniversitetet

NORSK PROSJEKTEIER Nord universitet

EU-STÖD 243 997 €

STATLIGE IR-MIDLER 127 165 € (1 017 324 NOK)

TOTALBUDGET 764 825 €

PROJEKTTID 1 sep 2018 – 31 aug 2021

KONTAKTPERSONER

Erik Borglund, +46 72 5818933, erik.borglund@miun.se

Ivar S Holand, +47 74 11 22 51, ivar.s.holand@nord.no

WWW http://netgss.org